Strøm og den grønne livsstilen

Strøm og den grønne livsstilen

Strømmen vi bruker i Norge har tradisjonelt kommet fra vannkraft, med andre ord en fornybar energikilde. Derfor trengte vi kanskje ikke å tenke så mye på de miljømessige konsekvensene, selv om Alta-saken i sin tid gjorde folk oppmerksom på at også vassdragsutbygging har en pris for miljøet. I dag har det imidlertid blitt slik at Norge i større grad er del av et nord-europeisk marked for strøm, der leverandører i ulike land selger strøm som er basert på andre energikilder, inkludert fossile brennstoff som kull.

Strøm og klima

Utvalgt bilde Strom og den gronne livsstilen Strom og klima - Strøm og den grønne livsstilen

Det er derfor ikke sånn at strømmen vi bruker ikke har konsekvenser for miljø og klima. Hver gang vi bruker strøm, koster det ikke bare penger, det har også noe å si for miljøet. På den ene siden er det viktig å få seg en strømavtale som gir deg de aller beste prisene for din privatøkonomi. Et nettsted som Strøm365 kan hjelpe deg å finne den avtalen som gir deg de beste tilbudene økonomisk. På den andre siden må man også tenke på klimaet og se energiforbruket sitt i sammenheng med dette.

Energiforbruk er sammensatt

Utvalgt bilde Strom og den gronne livsstilen Energiforbruk er sammensatt - Strøm og den grønne livsstilen

Strømforbruket må ses som del av en større sammenheng, for strømmen i hjemmet er jo bare en måte å bruke energi på. I tillegg bruker vi energi på jobben, og ikke minst på vei til jobben når vi bruker bil. Feriereisene bringer energiforbruk i forbindelse med flyturen, og i tillegg må vi huske at landbruket som skaffer oss mat og andre råvarer også krever mye energi. Selv om vi ikke alltid klarer å spare på strømmen, finnes det altså andre områder der man kan stramme inn for å ivareta en bærekraftig grønn livsstil.