Hvor kan jeg lære mer?

På disse sidene prøver å formidle alt du trenger å vite om tema som grønn energi, grønn livsstil, og byggingen av fremtidens bærekraftige samfunn. Noen ganger kan det likevel være behov for å gå enda mer i dybden på visse spørsmål, og da ønsker vi selvfølgelig også å dele ressurser og nettsteder som du kan bruke for å finne enda mer informasjon. Nedenfor gir vi deg noen av tipsene som kan gi deg mye mer informasjon om disse temaene.

Grønt punkt

Utvalgt bilde Hvor kan jeg laere mer Gront punkt - Hvor kan jeg lære mer?

Grønt punkt er organisasjonen for alle leverandører og enkeltindivider som har pålegg fra lovverket om å drive med innsamling og gjenvinning. Dersom din bedrift er involvert i nettopp denne typen oppgaver, kan medlemskap være en god idé. Da vil bedriften få mye informasjon om både reglene og hvordan man generelt kan gjøre bedriften mer grønn og bærekraftig. Grønt punkt kan blant annet også hjelpe bedriften til å sette egne bærekraftsmål, for eksempel relatert til bruken av plast eller gjenvinnbarheten til emballasje.

Miljøpartiet De Grønne

Utvalgt bilde Hvor kan jeg laere mer Miljopartiet De Gronne - Hvor kan jeg lære mer?

MDG er et politisk parti som setter miljøsaker aller først. I dag har alle partier miljøsaker på sin agenda, men MDG er altså partiet som mer ensidig er opptatt av miljø og bærekraft. Partiet blir noen ganger kritisert for å overse andre hensyn som er viktige i samfunnet, så det er viktig å nyansere det man kan lære fra MDG med mer kritiske innspill fra andre partier. Generelt er det en god idé å følge med i den politiske debatten om miljø og bærekraft både i Norge og internasjonalt.

FNs klimapanel

Utvalgt bilde Hvor kan jeg laere mer FNs klimapanel - Hvor kan jeg lære mer?

Det som ofte regnes som den fremste autoriteten på feltet bærekraft og klimaendringer er FNs klimapanel. Det består av vitenskapsmenn, politikere og embetsmenn som jobber med å fastslå hvordan klimaendringer vil endre jorda. Svært ofte blir media og andre aktører bare gjort oppmerksom på hovedkonklusjonene i deres rapporter, som ofte er spissformuleringer. I selve rapportene vil man ofte få et mer nyansert inntrykk og få et bilde av hvordan panelet kommer frem til sine funn og estimater. Det er derfor verdt å lese hele rapporten for å få et mer fullstendig bilde, men noen avsnitt vil kreve at man har en viss vitenskapelig kompetanse eller forståelse selv.

Klimaskeptikere

Utvalgt bilde Hvor kan jeg laere mer Klimaskeptikere - Hvor kan jeg lære mer?

Det finnes også det som kalles klimaskeptikere, klimafornektere, eller klimarealister. Noen av disse mener at klimaendringene bare er tull, andre at de ikke skyldes menneskelig aktivitet, og noen at klimaendringene ikke vil gi så dramatiske og raske endringer som ofte blir spådd. Det er verdt å også lese noe av det disse kritikerne har å si.