Grønn energi og grønn livsstil

Grønn energi og grønn livsstil

Det er ofte uenighet om hva som er nøkkelen til et mer bærekraftig samfunn. Er det først og fremst lovgivning og internasjonalt samarbeid som må til for å få til det grønne skiftet? Eller er det økonomiske insentiver, ny teknologi, og at hver enkelt blir mer miljøbevisst i sin livsstil?

Noen mener at selv oljeindustrien kan gjøres grønn, mens andre mener at den eneste nøkkelen til å få til en bærekraftig klode er å redusere forbruk og dermed utslipp.

Grønn energi

Utvalgt bilde Gronn energi og gronn livsstil Gronn energi - Grønn energi og grønn livsstil

En vanlig oppfatning er at nye former for energi snart vil erstatte fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Det innebærer at man må få til en rask utvikling av fornybare energikilder som vann, vind, sol, og bølger. Utviklingen på dette området synes å gå fort, og blir ofte tungt subsidiert av ulike lands myndigheter. Spørsmålet blir gjerne om dette er en kunstig utvikling som skyldes en svært gunstig insentivstruktur, eller om disse formene for energi faktisk kan bli reelt konkurransedyktige på sikt. Et annet spørsmål er om disse energikildene vil kunne gi nok energi til å forsyne fremtidens behov.

Grønn livsstil

Utvalgt bilde Gronn energi og gronn livsstil Gronn livsstil - Grønn energi og grønn livsstil

En annen måte å tenke om det grønne skiftet på er å legge vekt på endringer i den enkeltes livsstil. Det er mange eksempler på at det går an å gjøre små endringer som gir endringer i klimautslipp, som for eksempel å spise mindre kjøtt og dra på færre flyreiser. Kanskje er sannheten at både teknologiutvikling og holdningsendringer må til for å skape en bedre verden.