Fornybar energi

Fornybar energi

Fornybar energi er en viktig del av en fremtidig bærekraftig verden. Mange lurer på hva som egentlig ligger i begrepet fornybar energi, så i denne artikkelen skal vi gått litt i detalj på hva det er.

Fornybar energi møter dagens behov for kraft uten å redusere mulighetene til fremtidige generasjoner. Det handler om å finne rene, bærekraftige kraftkilder som fornyer seg selv heller enn å bli uttømt. Fornybar energi vil med andre ord aldri bli brukt opp.

Eksempler på fornybare energikilder

Utvalgt bilde Fornybar energi Eksempler pa fornybare energikilder - Fornybar energi

Det finnes flere slike naturlig fornybare energikilder, hvorav vannkraften jo har vært viktig i Norge i lang tid allerede. Sol- og vindkraft er andre gode eksempler, og i dag kan vi også nevne bioenergi og geotermisk energi. Bioenergi er når man bruker biomasse, som for eksempel høy, gjødsel fra husdyr, eller andre biprodukter fra jordbruksproduksjon. Den geotermiske energien kommer fra jordens interne energikilder, som for eksempel varme kilder og geysirer.

Hvorfor trenger vi fornybar energi?

Utvalgt bilde Fornybar energi Hvorfor trenger vi fornybar energi - Fornybar energi

I dag bruker store deler av verden i hovedsak fossile brennstoff som olje, kull og gass til energibehovene. Husk at energibehovene i dag er mange ganger større enn før på grunn av industri, motorisert transport, og sterk befolkningsøkning gjennom mange år. Det høye energiforbruket betyr at vi etter hvert vil bruke opp det som finnes av olje, kull og gass. Med andre ord vil fremtidige generasjoner bli tvunget til å søke etter alternativer, kanskje i en desperat situasjon som vil føre til sosial uro og politiske konflikter og kriger. Alternativet er at allerede nå begynner å gå over til nye og mer bærekraftige energikilder.

En annen årsak er at utslippene som kommer når vi brenner olje, kull og gass er med på å påvirke klimaet på jorden. Når vi brenner energi av denne typen, slippes det ut gasser som bidrar til en drivhuseffekt som gjør jorden varmere. Dette kan få store konsekvenser, som at havet stiger på grunn av massiv issmelting. Noen områder som i dag er marginale for jordbruk kan i verste fall også bli utfruktbare dersom utviklingen fortsetter. Temperaturen på kloden har allerede økt siden industrialiseringsprosessene tok fatt på 1800-tallet.

Det grønne skiftet

Utvalgt bilde Fornybar energi Det gronne skiftet - Fornybar energi

For å unngå at vi går tomme for naturresurser og ender opp med økonomiske og økologiske problemer, er det altså nødvendig å satse på fornybar energi. Med de gunstige ordningene som finnes dag er det både enklere og billigere enn før å legge om til i større grad å bruke fornybar energi. Å investere i for eksempel et solcellepanel nå kan derfor være en god investering, og det samme kan nok sies om å kjøpe elbil. Det er nok ingen tilfeldighet at mange rike og mektige personer i landet har gått over til å kjøre Tesla eller e-tron.

Omleggingen til fornybar energi omtales gjerne som det grønne skiftet, en revolusjon i måten vi bruker energi på. Spørsmålet er om det også vil kreve at vi reduserer vårt totale energiforbruk sammenlignet med det vi er vant til i dag.