Er kjernekraft fremtiden?

Er kjernekraft fremtiden?

Grønn, fornybar energi er i vinden. Mange mener at sol, vind, bølger, og så videre kan erstatte dagens bruk av olje, gass og kull. Andre mener at det ikke er realistisk å kunne bruke grønn energi til alt, fordi kostnadene vil bli så store at vi risikerer en global økonomisk kollaps. Kanskjer er dette ikke et enten-eller spørsmål? Noen eksperter og aktivister tar nå til orde for at de nye energikildene må kombineres med kjernekraft for at vi skal kunne få til et mer bærekraftig samfunn der mennesker fortsatt vil ha tilgang til rimelig energi.

Kjernekraft – levning fra fortiden eller håp for fremtiden?

Utvalgt bilde Er kjernekraft fremtiden Kjernekraft levning fra fortiden eller hap for fremtiden - Er kjernekraft fremtiden?

Etter andre verdenskrig var det en enorm entusiasme for kjernekraft i store deler av verden. Etter hvert som miljøbevisstheten økte, og skadene som følge av tidlige atomprøvesprengninger ble kjent, ble det imidlertid stadig mer skepsis til denne formen for energiproduksjon. Større ulykker som Tsjernobyl og Fukushima har også svekket kjernekraftens omdømme. Mange har villet plassere kjernekraftverkene på historiens søppelhaug.

Selv om stråling kan være veldig farlig, og heller ikke kan fjernes på noen enkel måte, må det også sies at de skadene på mennesker og miljø som har blitt forårsaket av ulykker i atomreaktorer faktisk har vært ganske små sammenlignet med de store helse- og miljømessige konsekvensene av for eksempel kullkraftverk. Dertil kommer at kjernekraft er mye billigere enn vindkraft, i hvert fall med dagens teknologi.

Moderne atomreaktorer er sikrere enn før, og faren for lekkasjer kan reduseres betraktelig, selv om den selvfølgelig aldri kan fjernes helt. Dette gjør at kjernekraft godt kan ses på som et tryggere alternativ til kull, olje og gass, som attpåtil ikke forårsaker nevneverdige klimautslipp i det hele tatt. Forutsetningen er selvfølgelig at også avfallet fra slike kraftverk blir håndtert på en god måte.

Kjernekraft er også et mye rimeligere alternativ som ny energikilde enn sol og vind. Derfor kan det være at nettopp kjernekraft er det vi trenger å fokusere på nå, siden flere eksperter mener at det haster med å legge om verdens bruk av energi.