Facebook

LogoKlimaalliansen108

Grønt senter er et kompetansesenter og et møtested for fremtidsrettet samfunnsutvikling i Kristiansandregionen.

Grønt senter er både et kontorfelleskap med høyt kompetente miljørådgivere for både virksomheter og enkletpersoner - og vi er et møtested det miljøinteresserte er velkommen til å delta på arrangementer. Aktivitetene på Grønt senter har ulike målgrupper:

Tre partnere står bak senteret

Kristiansand kommune har klima som satsingsområde gjennom deltakelse blant annet i prosjektet Framtidens byer. Stiftelsen Miljøfyrtårn utvikler og drifter landets største ordning for miljøsertifisering av private og offentlige virksomheter. Klimaalliansen arbeider for at det skal bli enklere og morsommere å leve miljøvennlig både hjemme og på arbeidsplassen.

Grønt senter ble åpnet av HKH Kronprinsesse Mette-Marit 19. september 2013.