Facebook

LogoKlimaalliansen108

Det er plass til flere.  Neste fellessamling tirsdag 31.5 kl 18.00

Les mer …

En rekke lag, foreninger og grønne virksomheter har allerede meldt seg, men det er fortsatt plass til flere utstillere.

Les mer …

Fylkesmannen i Agder, Klimapartnere og Regionplan Agder arrangerer workshop 12. mai med tema Klimasats.

Les mer …

Verdens miljødag markeres på Grønt senter søndag 5. juni.  Nå etterlyses forslag til Kristiansand kommunes miljøpris.

Les mer …

Ordfører Harald Furre stod nylig for utdelingen av sju nye Miljøfyrtårn-diplom i Kristiansand 

Les mer …

Har du lyst til å dyrke økologiske grønnsaker i egne kasser ved Grønt senter? Vi etablerer uformelt nettverk.

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie