Facebook

LogoKlimaalliansen108

Ordfører Harald Furre stod nylig for utdelingen av sju nye Miljøfyrtårn-diplom i Kristiansand 

Les mer …

Har du lyst til å dyrke økologiske grønnsaker i egne kasser ved Grønt senter? Vi etablerer uformelt nettverk.

Les mer …

En rekke lag, foreninger og grønne virksomheter har allerede meldt seg, men det er fortsatt plass til flere utstillere.

Les mer …

Klimaalliansen arrangerer kurs for lærere og ansatte i SFO i Mandal, Grimstad og Kristiansand.  Kun få plasser igjen.

Les mer …

Verdens miljødag markeres på Grønt senter søndag 5. juni.  Nå etterlyses forslag til Kristiansand kommunes miljøpris.

Les mer …

 

NB Barnematkurs er utsatt til høsten pga. sykdom!

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie