Facebook

LogoKlimaalliansen108

Velkommen til Grønt Vannhull torsdag 30. januar kl. 15.00. Vi har fått miljødirektøren hos Fylkesmannen i Vest-Agder til å innlede med noen betraktninger om nærnaturen. Vi får høre både om organisering av miljømyndighetens lokale ledd og viktige seire etter opprettelsen i 1982. 

Les mer …

Grønt senter ønsker god jul og godt nytt år! 

Vel møtt i 2014 til mange spennende miljø- og klimaarrangement.

Julekuler 2

Programmet for 2014 er ikke endelig men vi har fått bekreftet at i innledningen av det nye året vil klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft delta på et frokostmøte med tema grønt næringsliv.  I februar får vi besøk av prosjektleder for Bærekraftige liv på Landås.  Under markeringen av Earth hour arbeider vi med å få til en akustisk konsert og deretter går det slag i slag fram til markeringen av Verdens Miljødag i juni.  Vel møtt til spennende arrangement og mye grønn inspirasjon på Grønt Senter!  Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

 

Fredag 17. januar inviterer Grønt Senter til frokostmøte for næringslivet med klima- og miljøminister Tine Sundtoft som hovedinnleder. 

Tema for møtet er hvilke politiske rammer og vilkår som ligger til grunn for en grønn næringsspolitikk. Ministeren vil bli utfordret på regjeringens satsing på grønne skatter og andre incentivordninger for å vri norsk næringsliv i en mer miljøvennlig retning.

Møtet arrangeres av Grønt Senter i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand, Klimapartner, Stifelsen Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune. 

Les mer …

Grønn Hverdag Sørvest endrer navn

FotavtrykkEtter lengre tids usikkerhet omkring skjebnen til Grønn Hverdag går avdelingen i Kristiansand inn i en ny og spennende fase.  Fra 1. januar skiller vi lag med administrasjonen i Oslo, slår oss sammen med avdelingen i Haugesund og endrer navn til Klimaalliansen.  Arbeidsområder og oppgaver blir som før:  Vi vil fortsatt stå i bresjen for et bærekrafig samfunn med mindre utslipp av fossil brensel og vi ønsker fortsatt å være kjent som løsningsorienterte miljøvernere.  Oppdragene vi har blir blant annet å bidra i prosesser med Miljøfyrtårnsertifisering, arrangementer og aktivitet på Grønt Senter, tilrettelegging for skoleelevers deltaktelse i konkurransen Beintøft og andre typer miljøaktivitet.

Klimaalliansen har følgende ansatte i Kristiansand:  Hilde Finckenhagen, Beate Fiszkal og Arne Otto Iversen.  Vi er samlokaliserte på Grønt Senter med Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Naturvernforbundet.  Hjemmesiden www.klimaalliansen.no vil bli oppdatert i januar 2014.

Ni virksomheter i Kristiansand er sertifisert

Nylig mottok ni nye virksomheter i Kristiansand det ultimate bevis på at kravene er oppfylt for å motta det høythengende sertifikat som Miljøfyrtårn.  Varaordfører Jørgen Kristiansen sto for den høytidelige overrekkelse og Grønt Senter var blant de nye deltakerne i landets største miljøsertifiseringsordning.  Daglig leder Morten  Leuch Elieson i Sitftelsen Miljøfyrtårn mottok prisen på vegne av sentert.  Stiftelsen Miljøfyrtårn har det nasjonale hovedkontor på Grønt Senter i Kristiansand.

Les mer …

Torsdag 5.12 kl 18.00 starter vi den gastronomiske oppdagerferd med å kutte flasketuten av økologisk Cava. Deretter går det slag i slag med godsaker både i glasset og på tallerkenen.  

 

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie