Facebook

LogoKlimaalliansen108

Grønt senter inviterer til stor markering av Verdens miljødag torsdag 5.6 kl 15.00 – 19.00. Nå kan du foreslå kandidater til kommunens miljøpris 2014.

Les mer …

Torsdag 24.4 kl 19.00: Temamøte om bydyrking: Mat og jord der du bor! Turid Solgård fra Texasbyen om hvordan du enkelt kan dyrke din egen mat i bøtter og spann. 

Les mer …

Er det klamt å snakke om klima? Bidrar Sørlandets næringsstruktur til å gjøre temaet vanskelig å diskutere? Er klimadebatten hemmende eller utviklende for Sørlandets næringsliv? Har vi nok offentlig debatt om det nye energieventyret klimarapportene sier vi trenger?

Les mer …

Søndag 27.4 kl 13 – 16: Korsvei Sør og andre frivillige organisasjoner inviterer til delefest – med mat, byttemarked og inspirasjon både for voksne og barn.

Les mer …

Torsdag 24.4 kl 16.00: Grønt vannhull med gartneren fra Randesund. Tema: Når jorda er god er allting godt! 

Les mer …

Lørdag 29.3. kl 20.30 – 21.30 markerer vi verdens største klimaaksjon i Sørlandets hovedstad. I år gjør vi en ny vri på aksjonen og drar i gang en energisk kulturmarkering på Grønt senter. 

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie