Facebook

LogoKlimaalliansen108

Høsten første Green drinks på Vaktbua torsdag 28.8 kl 1600

Les mer …

Cornelis Verkerk fra Hamresanden ble årets vinner av Kristiansand kommunes miljøpris. Juryen trakk fram prisvinnerens store engasjement for miljøvennlig byggeri og for realisering av gode, bærekraftige ideer i forbindelse med oppføring av seniorleilighetene i Gurines hage.

Les mer …

Nå er bydyrkingshagen ved Grønt senter vel verdt et besøk! Kirkens Bymisjon har bygget opp et flott anlegg ved Grønt senter, og det er lov å smake!

Les mer …

Vi markerer verdens miljødag torsdag 5. juni på Grønt senter. Nærmere 20 lokale organisasjoner presenterer gode grønne ideer til et mer bærekraftig liv.

Les mer …

Multiconsult, Budget hotell, Fylkesmannen i Vest-Agder og PWC er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat.  Under prisutdelingen på Verdens Miljødag fikk virksomhetene utdelt det synlige bevis på at de spesifikke bransekrav er oppfylt. 

Les mer …

5. juni skal Verdens Miljødag markeres på Grønt Senter på Odderøya. Naturvernforbundet arrangerer formiddagstur til Hula på Odderøya med Torfinn Hageland som naturlos, han forteller om huler og hellere på Agder.

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie