Facebook

LogoKlimaalliansen108

5. juni skal Verdens Miljødag markeres på Grønt Senter på Odderøya. Naturvernforbundet arrangerer formiddagstur til Hula på Odderøya med Torfinn Hageland som naturlos, han forteller om huler og hellere på Agder.

Les mer …

Torsdag 24.4 kl 16.00: Grønt vannhull med gartneren fra Randesund. Tema: Når jorda er god er allting godt! 

Les mer …

Grønt senter inviterer til stor markering av Verdens miljødag torsdag 5.6 kl 15.00 – 19.00. Nå kan du foreslå kandidater til kommunens miljøpris 2014.

Les mer …

Torsdag 24.4 kl 19.00: Temamøte om bydyrking: Mat og jord der du bor! Turid Solgård fra Texasbyen om hvordan du enkelt kan dyrke din egen mat i bøtter og spann. 

Les mer …

Er det klamt å snakke om klima? Bidrar Sørlandets næringsstruktur til å gjøre temaet vanskelig å diskutere? Er klimadebatten hemmende eller utviklende for Sørlandets næringsliv? Har vi nok offentlig debatt om det nye energieventyret klimarapportene sier vi trenger?

Les mer …

Søndag 27.4 kl 13 – 16: Korsvei Sør og andre frivillige organisasjoner inviterer til delefest – med mat, byttemarked og inspirasjon både for voksne og barn.

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie