Facebook

LogoKlimaalliansen108

Multiconsult, Budget hotell, Fylkesmannen i Vest-Agder og PWC er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat.  Under prisutdelingen på Verdens Miljødag fikk virksomhetene utdelt det synlige bevis på at de spesifikke bransekrav er oppfylt. 

Les mer …

5. juni skal Verdens Miljødag markeres på Grønt Senter på Odderøya. Naturvernforbundet arrangerer formiddagstur til Hula på Odderøya med Torfinn Hageland som naturlos, han forteller om huler og hellere på Agder.

Les mer …

Cornelis Verkerk fra Hamresanden ble årets vinner av Kristiansand kommunes miljøpris. Juryen trakk fram prisvinnerens store engasjement for miljøvennlig byggeri og for realisering av gode, bærekraftige ideer i forbindelse med oppføring av seniorleilighetene i Gurines hage.

Les mer …

Grønt senter inviterer til stor markering av Verdens miljødag torsdag 5.6 kl 15.00 – 19.00. Nå kan du foreslå kandidater til kommunens miljøpris 2014.

Les mer …

Vi markerer verdens miljødag torsdag 5. juni på Grønt senter. Nærmere 20 lokale organisasjoner presenterer gode grønne ideer til et mer bærekraftig liv.

Les mer …

Er det klamt å snakke om klima? Bidrar Sørlandets næringsstruktur til å gjøre temaet vanskelig å diskutere? Er klimadebatten hemmende eller utviklende for Sørlandets næringsliv? Har vi nok offentlig debatt om det nye energieventyret klimarapportene sier vi trenger?

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie