Facebook

LogoKlimaalliansen108

Nestoren innenfor fagfeltet økologisk økonomi besøker Kristiansand fredag 12 og 13. 9.  Fredagen er det åpent møte på Ekseserhuset kl 20.00, lørdag arrangeres oppfølgingsseminar på Grønt senter kl 14.00 - 17.00. 

Les mer …

Høsten første Green drinks på Vaktbua torsdag 28.8 kl 1600

Les mer …

To polske miljøvernere var nylig på snarvisitt i Kristiansand for å få ideer i arbeidet med å skape et miljøinformasjonssenter i Warszawa.  F. v.: Stan Nitak fra GAP Polska og Arne Otto Iversen fra Klimaalliansen.

Les mer …

Nå er bydyrkingshagen ved Grønt senter vel verdt et besøk! Kirkens Bymisjon har bygget opp et flott anlegg ved Grønt senter, og det er lov å smake!

Les mer …

Programmet legges ut i midten av september.  Variert program som spenner fra debattmøte til økologisk vinsmakekveld. 

Multiconsult, Budget hotell, Fylkesmannen i Vest-Agder og PWC er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat.  Under prisutdelingen på Verdens Miljødag fikk virksomhetene utdelt det synlige bevis på at de spesifikke bransekrav er oppfylt. 

Les mer …

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie