Facebook

LogoKlimaalliansen108

Klar for teambuilding med grønn vri?  Vi leier ut møtelokaler og serverer spennende og bærekraftig mat. 

Les mer …

 

Det var folksomt da kirker, menigheter, miljø- og fagbevegelse mobiliserte til støtte for søndag som felles fridag.  Anslagsvis 800 mennesker møtte opp ved Østre brakke og omtrent halvparten deltok i fellesmarsjen som startet ved Grønt senter.

Les mer …

I tre dager til endes skal Verdens miljødag markeres i Kristiansand. 

Les mer …

Vermikompostering – der meitemark omdanner det organiske materiale til jord – er en metode som dessverre er lite kjent i Norge. I Kristiansand har Francisco Garcia lenge ivret for økt bruk av markkompostering.

Les mer …

2015 er av FN erklært som det internasjonale jordåret.  Ønsker du å vite mer om viktigheten av å ta vare på jordressursene skal du delta på møtet med Øystein Haugerud.  Den nasjonale leder for det økologiske prosjektet Levende matjord er en ettertraktede foredragsholder. Møtet inngår i temaukene Grønne gleder på Grønt senter. Åpent for alle.  Gratis adgang. Møtestart kl 19.00

Les mer …

Lørdag 11. 4 mellom kl 11.00 - 16.00 kan du teste ulike modeller på Grønt senter.  Byens forhandlere stiller med et godt utvalg elykler slik at du kan prøvekjøre og sammenlikne.  Velkommen!

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie