Facebook

LogoKlimaalliansen108

Fredag 30. august kl 15.00 - 16.00  Oppmøte:  Wergelandsparken i Kristiansand.  Over hele Norge stiller vi for å vise vår støtte til 1.5 gradersmålet – skrik ut og gi politikerne mot ta valg på vegne av oss alle.

 

 

En økende del av befolkningen er bekymret for klimaendringene.

Mange opplever maktesløshet, forvirring og apati. Denne tilstanden er det på alle måter godt å komme ut av!

Vi mennesker forholder oss lettere til alvor når vi opplever å kunne påvirke situasjonen.

Klimabrølet gir hver og en av oss en sterk stemme og en mulighet til å bidra for å nå klimamålene.

 

 

I Kristiansand starter vi markeringa med musikalsk trøkk fra  Small Pockets of Resitance.

 

Sjefsbrøler: Jens Olai Justvik.

 

Arrangeres i Kristiansand med bred deltakelse fra kirke, menigheter,

miljøbevegelse og ulike lag og organisasjoner.

 

Mer om arrangementet:

 

Når vi står samlet i et historisk antall med et felles mål - rett før kommunevalget - har vi stor påvirkningskraft. Aksjonen er partipolitisk uavhengig!

 

Målsettingen er å mobilisere 100.000 mennesker i Oslo og 50.000 mennesker i andre byer

 

Det vi ønsker er å gi mot til politikere til å treffe tiltak, slik at vi når 1.5-gradersmålet! 30. august står vi sammen og brøler for klima, så politikerne kan ta noen upopulære valg på vegne av oss!

 

Ditt oppmøte er viktig! 1.5 graders global oppvarming er nok!

 

Deltakelse gjør noe med oss

 

Ved å ta felles eierskap til en viktig og spesiell dag, vil vi vekke en samstemt opplevelse av stolthet, handlekraft og motivasjon. Dette vil være nyttig å ha med oss, når vi skal jobbe videre i realiseringen av et bærekraftig samfunn som er godt å bo i.

 

Fra avmakt til engasjement

Klimatrusselen vekker mange negative følelser, som kan gjøre det vanskelig å engasjere seg. Forsvarssystemene våre beskytter oss når trusselen eller avmakten blir for stor. Gjennom å skape en positiv ramme og løfte frem alle mulighetene og løsningene, gjør vi det enklere for oss å engasjere oss over tid, uten at vi overveldes av trusselbildet.

 

Samhold

Klimakampen kan lett føre til steile fronter i samfunnet vårt – Klimabrølet bygger ned disse.

 

Markeringen er et symbol på at vi (1) er mange som (2) står samlet om en særdeles viktig sak og (3) at selv om vi er samlet, ser vi på saken fra ulike ståsteder. I dette ligger en konstruktiv og overskridende forutsetning for å lykkes i klimakampen: Kampen skal vinnes, og kanskje kan den kun vinnes, ved at vi løser den ved bruk av alle våre tilgjengelige ressurser og redskaper, utført av folk fra alle yrkesgrupper, i alle aldre, i alle samfunnslag, med sine ulike kompetanser og perspektiver.

 

Medvirkende organisasjoner i Kristiansandsregionen (pr 20.06 - ta kontakt hvis din organisasjon ønsker å delta):

 

Klimaalliansen, Naturvernforbundet i Kristiansand, Naturvernforbundet i Agder, Natur og Ungdom, World Saving Hustle, Saving Terra og Spire Kristiansand

 

Les mer:  https://klimabrolet.no/

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie