Facebook

LogoKlimaalliansen108

Onsdag 19. juni kl 18.00  Ekspertene fra Elkem, UiA og Tradewinds er veivisere i et praktisk kurs i montasje og drift av solceller på taket av egen bolig

Velkommen til kurs - solstrøm onsdag 19.juni 2019 kl 18.00

Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk.  Lær mer om fordelene med framtidas energiform, støtteordning og salg av kraft du ikke bruker.  

 

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

 

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm i Norge og på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer/næringsdrivende.

 

Program:

 

Åpning, velkommen og praktiske opplysninger v/ Grønt Senter (Arne Otto Iversen)

 • · 18:10 - 18:40 Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Solenergiforeningen (Gunstein Skomedal)
 • - Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp)
 • - PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.
 • - Solressursen i Norge og på Sørlandet - Hvordan beregne innstrålt effekt på eget tak?
 • - Rammebetingelser (Enova, bygningsforskrifter, nettilkobling, plusskunde-avtaler)
 • · 18:45 - 19:30 Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)
 • - Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.
 • - Vekselrettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.
 • - Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.
 • · 19:30 - 19:45 Pause, kaffe/te - enkel servering, mulighet for å stille spørsmål
 • · 19:45 - 20:30 Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (TradeWinds)
 • - Ulike typer utstyr.
 • - Økonomien i et solcelleanlegg.
 • - Praktiske tips.
 • · 20:30 - 21:00 Spørsmål og svar, åpen samtale

 

Kurspris kr 500.-   Pris med FVN fordel samt mottakere av Grønt Senters nyhetsbrev kr 300.- 

 

Påmelding her:  Link

 

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie