Facebook

LogoKlimaalliansen108

Lørdag 1. juni og søndag 2. juni - begge dager fra kl 12.00  Veksted der du lager vakkert utformede klimatekster.

Merete Lundetræ er en etablert kunstner med et bredt interessefelt. 

 

På workshopen inviteres ungdom inn for å delta i prosjektet "Geriljakalligrafi".  Dette er en samling med tegninger av små tekster som omhandler miljøet.

 

Deltakerne lærer gode tegneteknikker før en går i gang med å utforme egne tekster.

 

Teksten skal både være pent utformet, og den skal i tillegg formidle en mening.

 

Teksten kan gjerne være overraskende, humoristisk, litt dristig, kritisk eller provoserende – men den skal ikke inneholde banneord eller være sterkt diskriminerende.

 

Teksten kan gjerne vise hva du er for – positive ord kan vekke vel så mye oppsikt som kritiske tekster. Den kan også bare være morsom.

 

En Geriljakalligrafi har noe den vil si, noe på hjertet, og fordi skriften fanger oppmerksomheten får den folk til å stoppe opp og lese. 

 

Deltakelse på worshopen er gratis og det gis en grunnleggende orientering om teknikken hver hele time. 

 

Les mer om kunstneren:  https://meretelundetrae.no/index.html

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie