Facebook

LogoKlimaalliansen108

Søndag 2. juni kl 12.00 - 16.00:  På standen under Odderøya Open stiller medlemmene med familieaktiviteter, smaksprøver, informasjon etc.

 

Blomkålsoppen – også kjent som Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening - er medlem av Norges Sopp- og Nyttevekstforbund.

Organisasjonen ønsker å formidle informasjon og kunnskap om alt hva naturen har å by på av sopp og nyttevekster.

 

Foreningen har som formål å:

  • • øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier.
  • • tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon
  • • delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger.
  • • virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster

Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Turene passer for alle, også for barn og for eldre, og er åpne for alle. Turene er ikke lange og de går i et sakte tempo.

Turprogrammet er delt i to sesonger. Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige urter.

 

Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll.

 

I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet.

 

Les mer: https://blomkalsoppen.soppognyttevekster.no/om-oss/

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie