Facebook

LogoKlimaalliansen108

Fredag 3. mai ca kl 10.00:  Havner det på bakken, havner det i havet!  Bli kjent med en asylsøker samtidig som du plukker søppel.

 

I samarbeid med integreringsmottaket i Kristiansand kommune har vi månedlige samlinger der nye landsmenn blir kjent med det norske samfunn.  Når asylsøkerne kommer til oss har de gjennomgått en grunnleggende språkopplæring.

 

Vi møtes sånn i ni-tida til en kopp og gir en kort presentasjon av Grønt Senter.  Deretter viser vi noen plansjer om klima- og miljøspørsmål. Vi snakker også om dette med frivillige organisasjoner og tar selvsagt opp fenomenet dugnad.

 

Helt til slutt blir det gitt en presentasjon om utfordringen med marint avfall.  Samtalen foregår på norsk, men en tolk oversetter til tyrkisk eller andre språk.

 

Sånn i ti-tida skrider vi til verket og iført hansker (sponset av Avfall Sør) og sekker (fra Hold Norge Rent-aksjonen) tar vi runda på Odderøya.  Erfaringsmessig plukker vi fire – seks sekker med søppel som ellers hadde blåst på havet.

 

Formiddagen avsluttes med en enkel lunsj på Grønt Senter.  Alle er velkomne til å delta – dette er en unik mulighet til å bli kjent med nye landsmenn.  Vi har tilhold i møterom Grønningen i kjelleren.

 

Tiltaket er støttet av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie