Facebook

LogoKlimaalliansen108

Fredag 17. januar inviterer Grønt Senter til frokostmøte for næringslivet med klima- og miljøminister Tine Sundtoft som hovedinnleder. 

Tema for møtet er hvilke politiske rammer og vilkår som ligger til grunn for en grønn næringsspolitikk. Ministeren vil bli utfordret på regjeringens satsing på grønne skatter og andre incentivordninger for å vri norsk næringsliv i en mer miljøvennlig retning.

Møtet arrangeres av Grønt Senter i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansand, Klimapartner, Stifelsen Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune. 

 

Hva bidrar til å utvikle et grønnere næringsliv? Hvilke incentiver ønsker næringslivet på Sørlandet?

Klimaendringene byr på store utfordringer, men også store muligheter for dem som vil satse. Man trenger offentlige tiltak som utløser private klima- og miljøinitiativ, og man trenger private aktører som ser muligheten ved å satse grønt.

Det er en glede å kunne invitere til frokostmøte på Grønt Senter med klima- og miljøminister Tine Sundtoft og representanter fra både offentlige og private virksomheter, når vi retter søkelyset på hvordan klima- og miljøledelse skaper lønnsomme muligheter for næringslivet i regionen.

AGENDA
Velkommen
v/ miljøvernsjef Øystein Holvik, Kristiansand kommune

Klima- og miljø i næringslivet – ministerens perspektiver
v/ klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)

Klimasatsing i hotellnæringen
v/ hotelldirektør Erik Riis Jacobsen, Thon Hotel Arendal

Miljøledelse i bilbransjen
v/ kvalitetsansvarlig Odd von Porat Fiane, Gumpens Auto AS

Panelsamtale
Tine Sundtoft, Svein Tveitdal (Klimapartnere), Morten Leuch Elieson (Miljøfyrtårn), Anita S. Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen) og Finn Aasmund Hobbesland (Kristiansand kommune).
Reidar Mosland leder samtalen.

Nærmere opplysninger og skjema for påmelding

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie