Facebook

LogoKlimaalliansen108

Mandag 11. februar kl 19.00 Suksessen fortsetter - Fikselauget lærer deg teknikkene med å reparerer og bruke klær om igjen.

Norges Husflidslag har satsingsområdet «Holdbart» for den kommende 4-års perioden.

Fokuset blir materialbruk, kvalitet og ikke minst teknikker for å ta vare på og bruke om igjen.

I november 2018 var det Ombruksuke og workshop på Grønt senter med tema klær og miljø.  Interessen for temaet var stort og Kristiansand Husflidslag starter derfor opp landets første Fikselaug.

 

Vi vil ha faste treff ein gang i måneden - fortsatt på Grønt senter.  Her er det være åpent for alle som vil lære mer om å reparere klær og ta vare på det de har.

Husflidskonsulent Kathrine Gregersen er faglig ansvarlig. Kommunen har gitt støtte til innkjøp av en del materialer og utstyr.

I første omgang er dette en pilot som kjøres fram til sommeren, men vi håper å fortsette videre utover hausten.

 

Datoene i vår er satt til:

14. januar

11. februar

11. mars

8. april

13. mai

 

Disse mandagene starter med en kort introduksjon til et tema, der vi har anledning til å lære oss noen nye teknikker. Etter dette er det fritt fram om å prøve seg.  Det vil være ulike tema - sjekk vår FB-side for oppdatert informasjon.  Du syr på medbrakt tøy som trenger reparasjon eller på prøvelappar.

Husflidskonsulenten og husflidslaget vil bistå med veiledning dei to timane samlinga varer.

 

Hold av kursdagene.  Vi starter kl 19.00 og avslutter ca kl. 21.00. Ta med plagg du trenger å reparere. Inngang kr 100,- 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie