Facebook

LogoKlimaalliansen108

Grønn Hverdag Sørvest endrer navn

FotavtrykkEtter lengre tids usikkerhet omkring skjebnen til Grønn Hverdag går avdelingen i Kristiansand inn i en ny og spennende fase.  Fra 1. januar skiller vi lag med administrasjonen i Oslo, slår oss sammen med avdelingen i Haugesund og endrer navn til Klimaalliansen.  Arbeidsområder og oppgaver blir som før:  Vi vil fortsatt stå i bresjen for et bærekrafig samfunn med mindre utslipp av fossil brensel og vi ønsker fortsatt å være kjent som løsningsorienterte miljøvernere.  Oppdragene vi har blir blant annet å bidra i prosesser med Miljøfyrtårnsertifisering, arrangementer og aktivitet på Grønt Senter, tilrettelegging for skoleelevers deltaktelse i konkurransen Beintøft og andre typer miljøaktivitet.

Klimaalliansen har følgende ansatte i Kristiansand:  Hilde Finckenhagen, Beate Fiszkal og Arne Otto Iversen.  Vi er samlokaliserte på Grønt Senter med Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Naturvernforbundet.  Hjemmesiden www.klimaalliansen.no vil bli oppdatert i januar 2014.

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie