Facebook

LogoKlimaalliansen108

Grønt Senters flotte kirsebærtre skal aldri blomstre mer - vi savner allerede den krokbøyde stammen!

 

Under stormen natt til lørdag 22. september 2018 knakk treet helt nede ved rota.  Parkvesenets fagfolk - som vurderte skaden - mente at det ikke var mulig å redde de stubbene som sto igjen, og av den grunn ble det gjort kort prosess. 

 

Ingen vet med sikkerhet når det flotte treet ble plantet, men det er mulig å tenkes seg at tuntreet i hagen kom opp samtidig med huset - og bygnigen vet vi med sikkerhet ble innviet i 1918. 

 

Kirsebærtreet har i så tilfelle overlevd blant annet én verdenskrig og stor militær aktivitet i de årene bygningen var Kommandantbolig for Odderøya fort. 

Treet overlevde også den miserable perioden da huset sto til forfalls og det surklet i vann når du gikk på gulvet. 

 

I perioden 2012 - 2013 ble den gamle Kommandantboligen totalrenovert og da hadde vi stor trafikk med tunge kjøretøy som blant annet heiste på plass kompakte etasjeskiller i betong - uten å skade treet. 

 

Etter den offisielle åpning av Grønt Senter har kirsebærtreet vært en integrert del av senteret - vi gledet oss over blomstringen i mai, brukte det som dekor og lysstativ under sommerfestene og søkte skygge under det tette bladverket når sola ble for heftig.

 

På høsten kunne vi til og med glede oss over bladfellingen. Også på vinteren var silhuetten av de nakne, knudrede greinene et syn som bidro til sinnets munterhet.

 

Andre mennesker har også gledet seg over treet, og en av de mange som har kommentert hendelsen på vår FB-side forteller at hans bestefar – som var kommandant på Odderøya – monterte huske i treet.

 

Selvsagt var det «bare» et tre – og vi skal være glade for at det ikke gikk menneskeliv tapt i den verste stormen i manns minne, men også trær har verdi. 

 

Dikteren Harald Sverdrup forklarer mennesket avhengighet av livsmangfoldet i naturen - det nerdene kaller biodiversitet - med kun åtte ord:

 

                Dør fisk

                Dør fugl

                Dør furu

                Dør folk

 

 

Treets endelikt er også en påminnelse om konsekvensene av de klimaendringer som vi står midt oppe i. 

Det eneste sikre vi vet om global oppvarming er at det blir Villere, Våtere og Varmere – akkurat det vi nettopp har fått en forsmak på. 

 

Mer enn noen gang blir det viktig for oss på Grønt Senter å inspirere til gode klimavalg!

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie