Facebook

LogoKlimaalliansen108

Nylig mottok ni ny virksomheter i Kristiansand det ultimate bevis på gjennomført miljøsertifisering.  Varaordfører Jørgen Kristiansen sto for den høytidelige overrekkelse og Grønt Senter var blant de nye deltakerne i landets største miljøsertifiseringsordning.  Daglig leder Morten  Leuch Elieson i Sitftelsen Miljøfyrtårn mottok prisen på vegne av Grønt Senter.  Stiftelsen Miljøfyrtårn har det nasjonale hovedkontor på Grønt Senter i Kristiansand. 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie