Facebook

LogoKlimaalliansen108

Onsdag 11. april kl 19.00: Malin Jacob, Arild Hermstad m. fl. deltar på samlinga i forkant av den store ryddedugnaden.

 

Malin Jakob er prosjektleder fra Hold Norge Rent og Arild Hermstad er aktiv i MDG.  Sammen gir de deg facts og inspirasjon til å bli med på den store dugnaden. 

 

Etter innledningen vil en representant fra Avfall Sør fortelle om det praktiske opplegg som tilbys til deltakere i aksjonen. 

 

På inspirasjonsmøtet vil temaet være Strandryddedagen som ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

 

I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30. april – 6. mai. Også i år deltar Norge i Nordisk strandryddedag sammen med resten av de nordiske landene.

 

Alle kan bidra, og vi inviterer familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere m.fl. til å delta.

 

Vi oppfordrer alle til å bli med på Strandryddedagen, men hvis denne datoen ikke passer, står man selvsagt fritt til å velge hvilken dag man vil rydde. Og rydd gjerne flere ganger i løpet av året Hver dag er en strandryddedag!                

 

                           

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie