Facebook

LogoKlimaalliansen108

Mandag 12. februar kl 17.30 - 21.00  Har du interesse for økologisk mat, miljø og helse?  Oikos Agder ønsker velkommen til inspirasjonssamling og årsmøte.

 

 

Oikos – Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon.

 

Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen, og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor.

 

Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkningen som styrer samfunnsutviklingen.

 

Styret i Oikos Agder planlegger som vanlig et hyggelig og inspirerende årsmøte med foredrag og vanlige årsmøtesaker. Alle medlemmer, gamle som nye, er hjertelig velkommen.

 

Vi starter med servering av deilig økologisk suppe, så du kan komme direkte fra jobb. 

 

Vi ber om påmelding, helst via skjemaet på link, så vi er sikre på at vi lager nok suppe.

 

Dagsorden og sakspapirer vil bli lagt ut i god tid.

 

Velkommen!

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie