Facebook

LogoKlimaalliansen108

18 - 28 januar 2018  Arrangement over hele landet.  På Grønt senter er det inspirasjonsmøte om "Stormer i flokk". Der får du fakta på bordet.

 

 

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima.

Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement.

Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen.

 

Norsk klimanettverk er initiativtaker og koordinator for Klimafestivalen § 112. Nettverket består kun av frivillige.

 

Norsk klimanettverk står for noen av kjernearrangementene i festivalen, resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner. Klimafestivalen ble arrangert første gang i 2015. 

 

Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle deler av samfunnet, og i alle land.

 

18.-28. januar 2017 arrangeres Klimafestivalen § 112 for tredje gang – en kraftfull og leken mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag og politiske partier.

 

Møtet på Grønt senter går av stabelen tirsdag 23. januar kl 19.00.  

 

Det blir store og små arrangementer over hele landet.  Les mer her: Link

 

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie