Facebook

LogoKlimaalliansen108

Tirsdag 23. januar kl 19.00: Meteorolog Tarjei Breiteig: Stormer i flokk – klimaendringer og konsekvenser for Sørlandet.  Gratis adgang.

 

Klimaendringene er reelle.  Spørsmålene er hva vi gjør for å hindre økt global oppvarming og hvordan endringene slår inn lokalt. 

 

Tarjei Breiteig er meteorolog hos Agder Energi og har førstehånds kunnskap om både vær og klima.  Stormer i flokk kaller han sitt foredrag.  Dette er møtet for deg som ønsker økt innsikt i et tema som er høyaktuelt.  På en inspirerende måte forklarer han det grunnleggende som har å gjøre med klima – både om det vi faktisk vet og om den forskning som foregår på området. 

 

Beregninger som blant annet er utført ved Meteorologisk institutt viser at i framtida blir overvann en utfordring for byer over hele landet. Havnivåstigning er et annet problem som spesielt rammer Sørlandet og Vestlandet. Hvis utslippene fortsetter å stige like raskt som i dag, kan havet stige så mye som en halvmeter før vi når slutten av dette århundre.

 

Dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser betydelig vil klimaendringene gjøre det nødvendig å bruke store ressurser på tilpasning.

 

Det åpne folkemøtet på Grønt senter inngår i Klimafestivalen som foregår over hele landet i perioden 17. – 28. januar. Nærmere opplysninger her: Link til Klimafestivalen

 

Gratis adgang. Ingen påmelding.

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie