Facebook

LogoKlimaalliansen108

 

 

Tirsdag 13. juni kl 11.30 - 15.30 Mer enn 1000 deltakere er ventet til den Nasjonale avfallskonferansen i Kristiansand.  Temamøtet om mat og klima er lagt til Grønt senter.

 

 

Skal vi klare overgangen til lavutslippsamfunnet må vi også klare å fristille veksten i velstand med økning i utslippet av klimagasser - vi må få til en sirkulær framtid.  Detter er temaet for den store fagkonferansen som arrangeres i juni.

 

Nærmere opplysninger: Link trykk her

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie