Facebook

LogoKlimaalliansen108

Torsdag 27. april.  Opprinnelig program med Grønt vannhull må gå ut pga. kollisjon med Bymiljøkonferansen

 

Bymiljøkonferansen 2017

Kilden Teater- & Konserthus.
Dato: 27.april / Kl.10.30 - 15.30


På årets konferanse rettes søkelyset blant annet på Kristiansand 2041. Hovedfokus er fremtidige bygrep og areal- og transportutvikling. Foredragsholderne kommer fra arkitekt- og konsulentfirma som medio februar 2017 la fram sine visjoner for byen.På konferansen visualiseres hvordan Bymiljøavtalen kan løfte kollektivtrafikken i Vestre Strandgate og i ny Havnegate. Næringsvennlig byutvikling i et klimaperspektiv er også tema. Arendal og Grimstad har i to-tre år samarbeidet om areal og transportutvikling. Hva er gjort, og hvordan går veien videre? Fortetting i by og langs transportkorridorer er en ønsket utvikling. Men hvordan gjør man det for å unngå at støy og lokal forurensning blir helseproblem? - Utbyggingen på Marviksletta som case. 


Konferansen har innlegg om sømfri kollektivtrafikk i Oslo. Agder Kollektivtrafikk legger fram sin strategi 2030.

 

Påmelding her: Link trykk her

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie