Facebook

LogoKlimaalliansen108

Over fem tusen mennesker deltok på et hundretalls arrangement i 2016.  Tre år etter oppstart er Grønt Senter blitt en suksesshistorie.

 

 

Grønt senter er både et kompetansesenter og møtested for grønn samfunnsutvikling.  I tillegg til å huse et 20-talls ansatte fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Klimaalliansen har vi en rekke publikumsåpne aktiviteter.  Visjonen er å inspirere til gode klimavalg. Gjennom arrangementer og aktiviteter har vi skapt en arena der befolking, næringsliv og offentlig sektor kan delta i klima- og miljøarbeid.  Nå er tallene for 2016 klare: Tilsammen deltok 5 485 mennesker på 101 ulike arrangement der tema var klima- og miljø.

 

 

Senteret er initiativtaker og tilrettelegger av ulike arrangement og aktiviteter som utstilinger, kurs, foredrag og seminar.  Totalt ble det arrangert et 30-talls ulike møter og utstillinger i egen regi.  I tillegg la Grønt senter til rette på et 70-talls andre aktiviteter med miljø- og klima som tema.  Størst publikumsoppslutning er det på Klimafesten - vår årlige markering av Verdens miljødag i begynnelsen av juni - med anslagsvis 500 besøkende. 

 

 

Nytt i 2016 er det åpne arrangement Grønt vannhull - en månedlig felleslunsj med ulike foredragsholdere.    I fjor ble det også arrangert folkemøte og næringslivsseminar om matkasting – arrangementer som utløste en rekke konkrete tiltak og som også viser Grønt senters viktige rolle som premissleverandør i det lokale miljø- og klimaarbeidet.

 

Grønt senter leier også ut kurs og konferanselokaler der deltakere får servert økologisk eller vegetarisk mat.

 

 

Vi har også en rekke installasjoner som på ulike måter synliggjør vår klimaprofil.  Eksempelvis er veien opp til senteret dekorert med ulike langs CO2 fotavtrykk.  Plakater på garasjevegg forklarer symbolikken og utfordrer oss til å redusere vårt fotavtrykk.  På byggets sørside er det satt opp solfanger og i tillegg til bydyrkingshage er det både fuglekasser og bikuber på uteområdet.

 

Ønsker du nærmere opplysninger om drift og aktiviteter på Grønt senter er du velkommen til å sende melding via vår kontaktsider.

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie