Facebook

LogoKlimaalliansen108

Psykolog og førstelektor Per E. Stoknes formidler klimakunnskap på en spennende måte.  Onsdag 8. mars kommer han til Klimapartneres årsmøte og temaet er grønn vekst - og ikke bare grønt preik.....  

 

Klimapartnere har som mål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

 

Dette oppnås gjennom samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Med de utfordringene som vi i dag står overfor, så er det å ta et samfunnsansvar og bidra positivt til utviklingen av lavutslippssamfunnet viktige oppgaver for en hver virksomhet. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes også i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel. Klimaendringene byr på utfordringer, men også store muligheter. Med økt klimakunnskap blir muligheten synlige.

 

På årmøte 8.3.17 kl 12.00 - 15.00 peker Stoknes på mulighetene for å få til en offensiv og lønnsom klmasatsning.  Kristiansands ordfører Harrald Fure vil også fortelle om arbeidet som gjøres for å få Sørlandets største by klimanøytral.  

 

Møtet er åpent for alle ansatte i Klimapartneres medlemsbedrifter/virksomheter.

Les mer om Per E. Stoknes her:  link

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie