Facebook

LogoKlimaalliansen108

Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer til temamøte tirsdag 7. februar kl 18.00.  Innledning ved universitetslektor Sven Åke Bjørke

Barn og unge har ikke ansvaret for global oppvarming. Men det er de som må betale prisen for mangelen på effektive mottiltak. Besteforeldrenes klimaaksjon stiller opp for våre barnebarn og framtidas generasjoner, for å sikre retten til et bærekraftig miljø. Aksjonen krever at myndigheter og politikere respekter Grunnlovens paragraf 112: «Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir halde ved lag.».

Møtet holdes på Grønt sneter og er åpnet for alle som er interessert i å sikre livsgrunnlaget til framtidige generasjoner. 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie