Facebook

LogoKlimaalliansen108

Bli med på en spennende kurs om solenergi der du også lærer å sette opp paneler på egen bolig. 

Solenergikurs Kristiansand - hvorfor og hvordan

Soldag 1:

Sol kommer nå for fullt som framtidas energiform og vil i stadig større grad prege vår hverdag.  Med solceller på taket reduserer du egne energikostnader og i tillegg vil nye strømmålere gjøre et mulig å selge du kraften du ikke bruker tilbake til energiselskapet.  De siste månedene er det montert 70-80 nye solanlegg på private hus i Kristiansand og Søgne og i de fleste tilfeller har huseier selv stått for montering.  Nå har du mulighet til å lære mer om solenergi.

På solkursets første dag får du en grundig innføring i hva solenergi er, virkemåte og hvorfor det er en god investering. Du får en generell presentasjon av solenergiens posisjon og utvikling, både globalt og i Norge. Vi ser på hvilke føringer det grønne skiftet gir, på priser og økonomi.  Det blir også rom for samtale.

Kurset krever ingen forkunnskaper.  Aktuelt både for deg som vurderer anlegg på egen bolig eller næringsbygg.  Av interesse også for politiske interessenter, naturforvaltere, lærere og offentlige saksbehandlere.

Soldag 2:

Vi ser på det praktiske med montering av solceller på tak og vegg.  Enten besøker vi eksisterende anlegg eller så vil en huseier som har montert solceller på eget hus fortelle om sine erfaringer. Vi ser på ulike komponenter, skinner, braketter og selvmonteringsutstyr, invertere og solceller. Hvilke støtteordninger finnes, bl.a. gjennom Enova, hvordan bør man forholder seg til strømleverandør og hvordan man sikrer man anlegget under ekstremvær. Vi kommer også inn på ulike måleinstrumenter
som viser husets strømproduksjon på PC eller mobil, på solvarmet luft og solvarmet vann, på utebelysning med solceller, integrerte solceller i større bygg mm.

Vi håper også å kunne berøre den nye batteriteknologien og framtidens muligheter som plusskunde hos energiselskapene.

Om kursholder:
Kjell Spinnangr startet firmaet Tradewinds i 2014 og leverer solceller, invertere og monteringsutstyr over hele landet.
Spinnangr har i mange år vært opptatt av grønn energi og det grønne skifte og har også arbeidet mye med solenergi i Afrika.

Solenergi – kurs over to kvelder

Del 1: Onsdag 8. februar 2017 kl 18.00 – 21.00

Del 2: Onsdag 15. februar kl 18.00 – 21.00

Sted: Grønt senter.  Odderøyveien 5.  4610  Kristiansand (forbehold om befaring på ekstern 15.2 – beskjed gis direkte til kursdeltakerne)

Pris: Kr 400.- for begge kurskvelder inkl. enkel servering.

Påmelding - link her

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie