Facebook

LogoKlimaalliansen108

I 2016 satte vi ny rekord med stor aktivitet og mange besøkende. Velkommen til et innholdsrikt år på Grønt senter i 2017. 

 

Miljøspørsmål og klimautfordringen engasjerer mange mennesker.  Parisavtalen er trådt i kraft og dermed har politikerne fått et rammeverk som forplikter.  Jobben som skal gjøres er å hindre at den globale oppvarming ikke overstiger en tempertaturøkning på to grader - aller helst skal den ligger godt under.   

For å nå målet må alle bidra.  I tillegg må vi gjøre de store, politiske forpliktelsene om til håndfaste og konkrete handlinger.  Grønt senter ønsker å inspirere til gode klimavalg og vi har et klart mål om å engasjere flest mulig mennesker til innsats for miljø og klima.

Kristiansand kommune bidrar økonomisk slik at vi kan ha mange arrangement og aktiviteter på Grønt senter og vi bidrar på den måten til å oppfylle klimahandlingsplanen til Knutepunkt-kommunene.  

 

I løpet av året finner du ulike tilbud som dekker følgende tre målgrupper:

 

* Grønt samfunn:  Kurs, konferanser og ulike seminarer der planleggere, kommunalt ansatte, politikere med flere blir oppdatert på klima og miljøløsninger.

 

* Grønne virksomheter.  Industri, næringsliv og ulike private og offentlige bedrifter er viktige bidragsytere for å iverksette det grønne skiftet.  Stiftelsen Miljøfyrtårn samarbeider blant annet med Klimapartnere, Næringsforeningen for Kristiansandsregionen m. fl. for å gi et tilbud til de som vil ta i bruk miljøledelse i arbeidet med å gjøre bedriften grønnere.

 

* Grønn handlingsendring.  Mange vet at en omlegging av livsstil kan redusere klimabelastningen vesentlig.  På Grønt senter er vi opptatt av å vise fram alt det spennende vi faktisk kan gjøre for å få et bedre og grønnere liv.  Vi ønsker å gå fra ord til handling.  Små tiltak kan gi stor gevinst hvis mange drar lasset - og ikke minst:  Bidrar mange med endret adferd viser vi også at vi bryr oss.  Modige politikere som skal fremme klimatiltak trenger en heiagjeng som viser at vi er mange som vil hindre at kloden koker over.  

 

I 2015 var det registrert 5 327 gjester som deltok på arrangement eller aktiviteter på Grønt senter.  Tallene for 2016 er ennå ikke klare men alt tyder på god vekst.  Går det som vi håper vil vi i 2017 nå målet om 10 000 besøkende.  Vårt håp er at alle som er innom skal få påfyll og økt engasjement innenfor temaet klima og miljø.  

Meld deg på nyhetsbrevet til Grønt senter (se link på forsiden) og få oppdatert informasjon om all den spennende aktivitet som foregår på Sørlandets viktigste møteplass for grønn livsstil og bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie