Facebook

LogoKlimaalliansen108

Mange hyggelige mennesker var innom da Grønt senter ble åpnet for tre år siden.  Målet er å inspirere til gode klimavalg og i fjor loggførte vi over 100 arrangement og aktiviteter.

 

Ideen er gammel og for en god del år siden ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere hensiktsmessige tiltak for å få mer fart på miljøarbeidet i Kristiansand.  De politikeroppnevnte deltakerne var Hans Otto Lund (H), Mette Gundersen (AP) og Harald Sødal (Kr F).  

 

Ett av forslagene som ble framlagt var å etablere et senter for bærekraft der både befolkning og næringsliv kunne få ideer og inspirasjon til å leve et grønnere liv.  De første spede forsøkene på utstilling og møteplass ble gjort i en trekkfull sjøbod i Tresse.  Neste steg på veien på veien var leiekontrakten som ble inngått med KNAS, der den tidligere kommandantboligen på Odderøya ble oppgradert og tilrettelagt som arena for grønn samfunnsutvikling.  

Etter tre års drift har vi langt på vei realisert målet om å bli en viktig møteplass for klima- og miljøinteresserte mennesker og virksomheter.  I 2015 var det ca 5 300 mennesker innom på arrangementer som forgikk på Grønt senter.  Mange av aktivitetene er i regi av ulike lag og foreninger.  

 

I tillegg til å være et "nav" i det lokale miljøarbeidet er Grønt senter også et viktig kompetansesenter.  Totalt er det ca 20 ansatte som har kontoplass i praktvillaene på Odderøya.  Den største aktøren har tilhold i andre etasje der du finner det nasjonale hovedkontor for stiftelsen Miljøfyrtårn og i første etasje er det Klimaalliansen (tidligere Grønn Hverdag) som gjenbruker det som engang var kommandantens soverom.  Kristiansand kommune er det tredje partneren i felleskapet og benytter hovedsaklig Grønt senter til møter og konferanser der klima- og bærekraft står på agendaen.

 

Bilde: Kronprinsparet foretok den høytidelige åpningen av Grønt senter 19. september 2013

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie