Facebook

LogoKlimaalliansen108

24. august inviteres det til spennende seminar i Kristiansand om løsninger for nullutslipp og bruk av landstrøm i havneanlegg.  Begrenset antall plasser. 

Sammen med Kristiansand Havn, Kristiansand Kommune, Agder Energi og ABB inviterer ZERO til seminar om løsninger for nullutslippshavna og landstrøm i Kristiansand 24. august.

Seminar om landstrøm og nullutslippshavn

24. august 2016

Sted: Grønt Senter, Kristiansand.

Påmeldingtrykk her:

Om landstrøm og nullutslipp havn

Det grønne skiftet i maritim sektor er i gang. Verdens første helelektriske batteriferge er i drift i Norge og batterier og strøm er på full fart inn i hybridløsninger. Økt marked og volum for batterier i elbiler har bidratt til en rask teknologisk utvikling som nå gir nye gode muligheter for utslippsreduksjoner i skipsbransjen.

Landstrøm har vært på dagsorden lenge, men med noen få hederlige unntak har det gått tregt. Nå er det i ferd med å endres og vi står på trappene til en stor utrulling av landstrøm. Havna er et sentralt knutepunkt for godstransporten og må lede an for omstilling til fornybar og utslippsfri varetransport.  

I Regjeringserklæringen i 2013 ble det lovet tilrettelegging for landstrøm i flere havner og i ny maritim strategi i 2015 varslet regjeringen en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner som skulle utarbeides i samarbeid med havneeiere for finansiering og andre virkemidler for å oppnå dette.

På seminaret om landstrøm og nullutslippshavn tar tar vi for oss siste nytt fra prosjekter og teknologi, hva er rammebetingelsene og hva trengs for å få til full utrulling av strøm og klimavennlige løsninger i alle havner.

Programmet oppdateres etter hvert.

Program: 09:30-16:00

Innledning

 • Velkommen, Kristiansand havn
 • Nullutslippshavn og fornybar skipsfart viktig klimaløsning, ZERO

Landstrømprosjektene og teknologien

Her vil vi belyse erfaringer med prosjekter og teknologien knyttet til landstrøm.

 • Erfaringer fra Kristiansand Havn, Halvard Aglen, Kristiansand Havn
 • Landstrøm i Kristiansand Havn, Alfred Stensønes, Color Line.
 • Mulighetene med landstrøm i dag, ABB
 • Standarder for landstrøm, og cruiseskip på strøm i Valldal, Ragnar Gjørven, Landstrømekspert
 • Hvordan blir landstrøm et økonomisk alternativ til fossilt drivstoff? Rune Hvass, Arendal Havn

Nullutslippshavna med fornybar transport i, til og fra havna

I denne delen vil vi belyse muligheter for nullutslippsløsninger som gjør det mulig å seile inn til havna, laste om, og kjøre til og fra havna uten utslipp.

 • Hvordan kan Oslo havn bli utslippsfri? Geir Rognlien Elgvin
 • Elektrisk tungtransport til og fra havna med eHighway, Anders Bylund, Siemens
 • Hvordan kan fornybar diesel gjøre havna fossilfri? Geir H. Ingeborgrud, Eco-1

Rammevilkår for nullutslippshavna

Hva må til for at havnene skal bli utslippsfrie?

 • Hvordan legge til rette for strøm til skip?
  • Tariffer for landstrøm, Agder Energi
  • Hvor langt gjelder leveringsplikten? Og andre problemstillinger i skjæringspunktet mellom nettselskap og havn. Kjell Rune Verlo, NVE
 • Hvilken rolle kan kommunene og havneeierne spille?
  • Erfaringer fra Port of Los Angeles, Marius Gjerset, ZERO
 • Støtteordninger for en mer miljøvennlig havn. Ingrid Aune, Seniorrådgiver Enova

Det kan bli mulighet til omvisning på Color Lines landstrømanlegg. På grunn av sikkerhetsregler er tilgangen begrenset til et fåtall besøkende, slik at påmeldingen til besøk vil være begrenset.

Deltakeravgift: 1400,-

Påmelding her

Bilde: Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova ved landstrømanlegg i Kristiansand havn

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie