Facebook

LogoKlimaalliansen108

Fylkesmannen i Agder, Klimapartnere og Regionplan Agder arrangerer workshop 12. mai med tema Klimasats.

Workshop om "Klimasats" – gode søknader kan få millionstøtte!

 

Regjeringen tildeler inntil 100 millioner kroner til klimatiltak. Kommunene kan søke innen 23. juni. Nå inviterer vi til workshop 12. mai for å få gode søknader.


Dato: 12 mai 2016 09:00 - 13:00
Sted: Grønt senter, Odderøya i Kristiansand
Ansvarlig: Klimagruppa til Regionplan Agder 2020, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe: kommunene
Påmeldingsfrist: 10.05.2016 12:00:00

Velkommen til Klima-workshop på Grønt senter i Kristiansand, torsdag 12.mai

Det er nå nylig lansert 2 konkrete muligheter til å få prosjektstøtte til gode prosjekter i forbindelse med grønn omstilling. Dette er:

  1. «Klimasats». Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, men gjerne i samarbeid med næringen.
  2. «Ny VEKST i Agder». Private aktører, bransjer og offentlige organisasjoner kan søke. Det gis ikke støtte til enkeltbedrifter. 

Den 12. mai ønsker Klimapartnere, i samarbeid med Regionplan Agder 2020 og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, å presentere mulighetene innen «Klimasats». Mulighetene og arbeid med konkrete prosjekter til  «Klimasats»  vil være hovedfokuset denne dagen.

Se mer om «Klimasats» her: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

Det vil imidlertid også bli en orientering om mulighetene innen «Ny VEKST i Agder». Vi ønsker å også presentere dette for dere Klimapartnere fordi det er et tog som går nå i vår.

Se mer om «Ny VEKST i Agder» her:https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=z%2bCAPewqlnA%3d&Utskrift=1

Hva er Klimasats?

Gjennom «Klimasats» tildeler regjeringen kommunene inntil 100 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Første runde er i gang og søknadsfristen er 23. juni. Det er kun kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som kan søke, men prosjektene kan gjennomføres og finansieres sammen med næringsliv, organisasjoner og private. Alle kommunene på Agder er invitert til denne workshopen (også de kommunene som ikke er med i Klimapartnere (ennå).

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.

Hensikten med workshopen er å bidra til at virksomheter på Agder sender mange og gode søknader til Klimasats-midlene. På workshopen vil en kunne presentere prosjekter, få nye ideer, lære noe nytt, knytte kontakter og etablere nye samarbeid. Dersom det på workshopen er noen som ser at midlene innen «Ny VEKST i Agder» er mer relevante for dem, vil vi organisere egne grupper som ser på mulige prosjekter/prosjektsøknader for disse midlene. 

Program:

09.00 – 09.30: Registrering
09.30 – 09.45: Velkommen og innledning ved Tine Sundtoft 
09.45 – 10.20: Presentasjon av «Klimasats» og Ny VEKST i Agder
10.20 – 12.00: Arbeid i grupper
12.00 – ca. 12.30: Oppsummering i plenum – avklare ev. spørsmål og koordinere søknader
12.30 – 13.00: Lunsj med mingling.

Vi ser for oss at tidene er litt løselige innenfor tidsrammen. I stor grad blir dette styrt av deltakerne og hvor stort engasjementet er.

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Du vil ha nytte av å ha lest hva som står om ordningen(e), og tenkt igjennom mulige prosjekter og tiltak.

Påmelding:

Meld deg på innen tirsdag 10. mai kl.12 ved å følge denne lenka:https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Klimasats-workshopDe-beste-soknadene-kan-gi-millioner-til-Sorlandet/

Arrangementet er gratis. Vel møtt til en spennende og etter hvert innbringende formiddag for klimaet!

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie