Facebook

LogoKlimaalliansen108

Verdens miljødag markeres på Grønt senter søndag 5. juni.  Nå etterlyses forslag til Kristiansand kommunes miljøpris.

 

Alle kan foreslå kandidater til årets miljøpris. Kriteriene som må oppfylles er at det dreier seg om en person, organisasjon, stiftelse, privat eller offentlig virksomhet med base i Kristiansand. De eller den som nomineres må ha bidratt til å fremme eller legge til rette for en miljøvennlig utvikling i Kristiansand. Retningslinjene er utformet slik at kandidater med bakgrunn fra Kristiansand også kan foreslås.

– Miljøprisen utdeles på bakgrunn av at vi ønsker å premiere innsats som har resultert i positiv effekt på det fysiske miljøet innen kommunen. Det kan for eksempel være en bedrift som leverer grønne varer og tjenester eller reduserer sine klimagassutslipp, en barnehage eller skole som aktivt involverer barna i miljørelaterte aktiviteter, en enkeltperson som har bidratt til å bedre det lokale nærmiljøet, eller en organisasjon som har jobbet med bærekraftig samfunnsutvikling, sier fagkoordinator Kim Øvland i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Les mer om prisen og hvor du kan sende ditt forslag på Kristiansand kommunes hjemmeside.  Link her

Bilde: Fjorårets pris ble vunnet av Alf Holmelid.  Prisen betår av diplom og et pengebeløp som i år er økt til kr 25 000.-

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie