Facebook

LogoKlimaalliansen108

Onsdag 27. mai er det andelslandbruket som er på agendaen.  Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil innlede på informasjonsmøte på Grønt senter kl 19.00.  Andelslandbruk er antakelig det nærmeste du kommer å være bonde - uten å være det.

Å dyrke sin egen mat og få kunnskap om hvordan maten produseres er kjernen i andelslandbruket. Andelslandbruk har en over 50 år lang historie. Det begynte i Japan og Tyskland omtrent samtidig på 1960 tallet.  I USA var det i 2014 rundt 6200 andelslandbruk. Det første andelslandbruket i Norge ble etablert i 2006. I 2014 var det 16 registrerte bruk i Norge. Interessen er stor og en regner med at nær 30 andelslandbruk vil være i drift fra 2015. Da vil omtrent 2500 være aktive i andelslandbruk.

 

Andelslandbruk har også et viktig sosialt aspekt. På gården møtes andelshaverne, gjerne sammen med barn, til dugnad og andre sosiale arrangementer. Det kan gi mer kunnskap om matproduksjon, gi folk mulighet til å føle nærhet til gårdslivet og øke forståelse, interesse og respekt for matproduksjon i landet vårt.

Onsdag 27. mai kl 19.00 - Temakveld om andelslandbruk på Grønt Senter i Kristiansand.  Etter møtet vil Devik også besøke interesserte gardbrukere.

Arrangør: Fylkesmannen i Vest-Agder

Les mer: Info

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie