Facebook

LogoKlimaalliansen108

 

Det var folksomt da kirker, menigheter, miljø- og fagbevegelse mobiliserte til støtte for søndag som felles fridag.  Anslagsvis 800 mennesker møtte opp ved Østre brakke og omtrent halvparten deltok i fellesmarsjen som startet ved Grønt senter.

"Søndagsalliansen" i Kristiansand er en løs sammenslutning av ulike organisasjoner.  Målet er å gi støtte til de politikere som ønsker å beholde dagens ordning med regulering av åpningstidene slik at søndagen fortsatt kan være en felles fridag.  Beregninger viser at utslippene av CO2 vil gå opp med 265 000 tonn hvis handelen også skal omfatte søndagen.  I uttalelser som bl.a. LO står bak viser det til at regjeringens forslag til endring av åpningsforskriftene vil medføre store ulemper for arbeidstakere som da vil bli tvunget til å arbeide på samlige av ukens dager.  Handelsnæringen omfavner heller ikke forslaget.  For flere butikker betyr en endring at årsomsetningen spres over flere arbeidsdager samtidig som kostnadene går opp.  For frivillige organisasjoner kan fraværet av felleskapets felles fridag bety redusert aktivitet.

Dette er bakgrunnen for "Søndagsalliansens" initiativ til folkemobilisering for å beholde søndagen som felles fridag.  I tillegg til LO var Frikirken, Naturvernforbundet og Klimaalliansen med i komiteen som mobiliserte til folkevandring søndag 19.4.  Mange møtte opp ved Grønt senter der det var avmarsj i retning Østre brakke.  På plassen foran den gamle militærbygningen hadde 800 mennesker samlet seg da blant annet biskop Stein Reinertsen holdt appell. 

Mer om arrangementet: Les her

 

 

 

 

Grønt senter på Odderøya i Kristiansand er møteplassen for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om alle våre aktiviteter. Vi ønsker å inspirere til gode klimavalg!

hvaskjer

kontakt

utleie